Seriespel 2024

H65 i Västmanlandsserien

Är du intresserad att delta i seriespelet anmäler du dig genom att skriva ditt namn på uppsatta listor.
Anmälan senast onsdag veckan före aktuell speldag. 
Vi får delta med 6 spelare varav de 4 bästa räknas in i vårt lagresultat. Endast spel från röd tee eller motsvarande.

  • Startavgiften 180 kr betalas av respektive spelare
  • Gäller även H75 och D75.
  • Endast spel från röd tee, eller motsvarande

Ny ansvarig tävlingsledare/lagledare är Håkan Grahn som utifrån vad du presterat på onsdagsgolfen och tidigare seriespel tar ut laget.

H75 i Västmanlandsserien

Anmälan på uppsatta listor lika som H65.
6 spelare varav de 3 bästa ingår i lagresultatet.
Endast spel från röd tee.

Ansvarig tävlingsledare/lagledare är Christer Sahlin.

Det vore roligt om vi, vid varje tävling, kunde få ihop fullt lag. 
Anmäl dig om du är intresserad.