Seriespel 2022

H60 i Västmanlandsserien

Är du intresserad att delta i seriespelet anmäler du dig genom att skriva ditt namn på uppsatta listor. Anmälan senast onsdag veckan före aktuell speldag. Vi får delta med 6 spelare varav de 4 bästa räknas in i vårt lagresultat. Endast spel från gul tee eller motsvarande.

  • Startavgiften 180 kr betalas av respektive spelare
  • Gäller även H70 och D70.
  • Endast spel från gul tee


Ny ansvarig tävlingsledare/lagledare är Roger Näslund som utifrån vad du presterat på onsdagsgolfen och tidigare seriespel tar ut laget.

H70 i Västmanlandsserien

Anmälan på uppsatta listor, lika som H60. Här får vi delta med 6 spelare varav 4 bästa ingår i lagresultatet. Endast spel från röd tee.

Ansvarig tävlingsledare/lagledare är Christer Sahlin.

Det vore roligt om vi, vid varje tävling, kunde få ihop fullt lag. 
Anmäl dig om du är intresserad.