Seriespel

Ändrad klassindelning från och med 2016

H60 seriespel i Västmanlandsserien.
Är du intresserad att delta i seriespelet anmäler du dig genom att skriva ditt namn på uppsatta listor. Anmälan senast onsdag veckan före aktuell speldag. Vi får delta med 8 spelare från klubben varav sedan de 6 bästa räknas in i vårt lagresultat.

  • Startavgiften 140 kr betalas av respektive spelare
  • Detta gäller även H70 och D60
  • Endast spel från gul tee

Ny ansvarig tävlingsledare/lagledare är Anders Westman som utifrån vad du presterat på onsdagsgolfen och tidigare seriespel tar ut laget.

H70 seriespel i Västmanlandsserien.

Anmälan på uppsatta listor, lika som H60. Här får vi delta med 6 spelare varav 4 bästa ingår i lagresultatet.
Endast spel från röd tee.

Ansvarig tävlingsledare/lagledare är Evert Nyberg. Dock kan han själv till varje tävling utse ny tävlingsledare.

Det vore roligt om vi, vid varje tävling, kunde få ihop fullt lag. Anmäl dig om du är intresserad.