Seniorgolfen arrangeras varje onsdag på 18-håls banan under säsongen med undantag för golfveckan då ingen tävling spelas. Tävlingen är öppen för alla, män/kvinnor 60+. Max. exakt Hcp 36.

Tävlingen spelas i 2 klasser:

 • A klass = exakt Hcp – 21,0.
 • Hcp 21,1 – 36,0.

Klasstillhörigheten bestäms av det exakta Hcp du har vid första tävlingsstart och gäller för hela säsongen oavsett om höjning eller sänkning av Hcp sker.

Tävlingen omfattar det sammanlagda resultatet av de 8 bästa ronderna. Vid lika resultat gäller i första hand antalet segrar och i andra hand antalet 2-placeringar o.s.v.

Tävlings information:

 • Spelformen är slaggolf.
 • Tee
  – Herrar (60-69 år) spelar från tee 55
  – Herrar H70 och äldre kan spelar från tee 55 eller 50
  – Damer (60-69 år) spelar från tee 50
  – Damer D70 och äldre spelar från tee 50 eller 46.
 • Huvudregel är start i 3-bollar.
 • Anmälan i GIT senast måndag kl. 18.00. Kontrollera att rätt klass och tee bokas i GIT systemet.
  INGEN EFTERANMÄLAN!
 • Var och en fyller i sitt eget scorekort med namn, golf ID, exakt Hcp och datum. Texta tydligt!
 • Obs! Ni som är H75:or, måste uppge vilket tee ni spelar ifrån!
 • Spelare som behöver golfbil måste föranmäla sig på nätet.
 • Första boll startar kl. 09.00
 • Startavgiften, 40 kr, betalas vid registreringen innan start. Om en tävling inte kan färdigspelas p.g.a vädret återbetalas inte avgiften.

Övrig information:

Spelare som föranmält sig i GIT och där fått sin starttid, skall vara på plats senast 15 minuter innan starttid för registrering. Obs! Ingen start före erhållen starttid.

Resultaten kommer att införas i GIT systemet efter varje tävling. Därmed kommer respektive spelares Hcp att justeras automatiskt.

Efter avslutad runda lägg ditt signerade scorekort i lådan som finns i ”klubbrummet”.

Instruktion till tävlingsledaren:

 1. Hämta GIT-startlistan som sitter uppsatt på anslagstavlan utanför kansliet.
 2. Var på plats senast kl. 08.30.
 3. Ta emot betalning och pricka av på startlistan. Påminn om att namn, golf-ID och att rätt Hcp, klass och tee fylls i på scorekortet.
 4. Se till att starttiderna hålls.
 5. Lägg startlistan i lådan för scorekorten i ”klubbrummet”
 6. Lämna mottagna startavgifter till kassören/shopen.