Det ideella arbete som utförs i klubbens olika kommittéer utgör en viktig del i klubbens verksamhet. Klubbkommittéerna kan ses som styrelsens förlängda arm ut till medlemmarna i alla de frågor – stora som små – som hänför sig till klubbens utveckling och dess strävan att vara en naturlig och trivsam mötesplats för medlemmarna. Vi välkomnar dig till Seniorkommittén inom Sala-Heby Golfklubb. Här har vi samlat all viktig information om vår verksamhet för ”seniora spelare”.

Styrelsen 2019

Leif Johansson

Ordförande
Onsdagsgolf

0292-508 01
070-242 0624
Epost

Leif Larsson

Sekreterare
0224–168 62
070–592 8990
Epost

Håkan Lindblom

Kassör
0224-14394
070-369 6552
Epost

Christer Sahlin

Seriespel H70
0730-380 704